Sissejuhatus

Lepingu pooled ja lepingu sõlmimise aeg

Lepingu pooled (edaspidi ühiselt Pooled) on ühelt poolt e-poe teenuse osutaja Mileedi AS (edaspidi "mileedihome") aadressiga Tööstuse tee 5, Tõrvandi alevik, Ülenurme vald, Tartumaa ja teiselt poolt klient, kes soovib kasutada pakutavat teenust interneti keskkonnas www.mileedihome.ee (edaspidi ka Tellija).
Poolte vaheline leping loetakse sõlmituks hetkest, kui Tellija tasub esitatud tellimuse eest "mileedihome"-le ja "mileedihome" saadab Tellija e-postile kinnituse tellimuse üksikasjade kohta (Lepingu sõlmimine). Lepingu sõlmimise hetkest alates tekivad Pooltel lepingust tulenevad kohustused, eelkõige "mileedihome"-le  tagada tellitud teenuse kohane osutamine ja Tellijale kohustus tasuda tellimuse koguväärtus.


Tellimuse esitamine

Tellimuse esitamine ja täitmine:

Tellimuse esitamine toimub 4 (neljas) etapis - nende etappide alljärgnevate juhiste järgi läbimise korral loetakse leping sõlmituks:

1. etapp: Lisa soovitud tooted ostukorvi, klikkides tootele, ilmub tootest suurem pilt ja kirjeldus, valitud toodete all on nupp “Lisa ostukorvi”, millele vajutades lisatakse toode tellimisnimekirja.
2. etapp: Ostukorvi menüüs on võimalik Tellijal ostukorvi nimekiri üle kontrollida ja vajadusel tellimuse sisu ja andmeid muuta. Kui kõik soovitud tooted on ostukorvis olemas, siis vajutage “Tellima”. Enne nupu "Tellima" vajutamist peab Tellija olema tutvunud käesolevate tingimustega ja kinnitama seda seda "Tellima" nupu ülal.
3. etapp: Tellija sisestab andmed tellimuse saaja kohta. Sisestatud andmeid kasutatakse ainult vormistatava tellimuse raames. Saaja andmete ankeedi allosas valib Tellija kohaletoimetamise meetodi. Järgmise etapi juurde saab asuda nupule "Jätka" vajutamisega.
4. etapp: Tellija valib makseviisi (tasumine PayPal, pangalingi vahendusel või arvega maksmine), sisestab enda e-maili ja soovikorral muud täpsustavad andmed, mida tellimuse täitmise. „mileedihome“ võib sisestatud e-maili aadressile saata uudiskirju.
Peale makse teostamist pangalingi vahendusel tuleb valida pangakeskkonnas “Tagasi kaupmehe juurde”. Kui tellimus sai õigesti esitatud, siis krediteeritakse tellimuse summa „mileedihome“ pangakontol ja Tellija saab „mileedihome“ e-maili tellimuse üksikasjade kohta.


Taganemine

Taganemine ja toote asendamine

Kui tellitud toode ei vasta kokkulepitud tingimustele, siis on Tellijal õigus lepingust taganeda. Tingimuse mittevastavust on Tellija kohustatud põhjendama.
Tellijal on taganemisõigus 14 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist.
„Mileedihome“ on kohustatud tagastama Tellija makstud rahasumma 30-päeva jooksul alates tagastatud toote kättesaamisest.
Tagastamisele ei kuulu toode, mille mittevastavus on tingitud Tellija või saaja poolsest tegevusest.

Kui tootel esineb mittevastavus ja selle eest kannab riisikot „mileedihome“ , siis Tellijal on õigus nõuda mittevastava toote asendamist vastava tootega, kui see on võimalik.


Tellimise tingimused

Lepingu sõlmimise korral lepivad Pooled kokku alljärgnevas:

Tellija tasub „mileedihome“ tellimuse eest veebikeskkonnas pangaülekandega.

Pakutud toodete hinnad sisaldavad käibemaksu. Kui tellijaks on ettevõte, siis saadab „mileedihome“ eraldi arve lisatud manusena PDF formaadis sisestatud e-mailile, kui ettevõte selleks ise soovi avaldab.

Tellija vastutab sisestatud andmete õigsuse ja täpsuse eest. Tellija vastutab tellimuse täitmise puuduste eest, kui puuduse põhjuseks on Tellija poolt „mileedihome“ -le edastatud ebaõiged või ebatäpsed andmed.

Pildid „mileedihome“ poolt pakutavatest toodetest on illustratiivsed.

„Mileedihome“ esitab täidab tellimuse 3-5 tööpäeva jooksul alates tellimuse kinnitusest.

„Mileedihome“ ei ole kohustust tellimust täita enne, kui tellimuse väärtusele vastav rahasumma on krediteeritud „mileedihome“ pangakontol.


Poolte vastutus

Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui sellepõhjuseks on asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ette ei näinud ega võinud ette näha (Vääramatu jõud).

Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellestkoheselt kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis teisele Poolele teatama.
Vääramatu jõu asjaolude esinemisel pikenevad Lepingust tulenevad tähtajad Vääramatu jõu asjaolude esinemise perioodivõrra.


Lõppsätted

„Mileedihome“ ja Tellija võivad sõlmida erikokkuleppeid, millega kaldutakse kõrvale eelpool sätestatust.

„Mileedihome“ ja Tellija juhinduvad oma õiguste teostamisel Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.


Konfidentsiaalsus

Konfidentsiaalsus:

Kõik Tellija poolt sisestatud andmed jäävad konfidentsiaalseks ning „mileedihome“ ei ole õigust kasutada muul otstarbel kui Lepingu täitmiseks ja Tellija sisestatud e-postile e-kirjade saatmiseks. Sisestatud andmed saadetakse läbi SSL 128 enkrüptitud veebikeskkonna.